TRAINING ‘FAMILIES NA DONORCONCEPTIE’  VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENERS

 

De training richt zich op psychosociale hulpverleners die werken met jongeren en/of gezinnen en bij voorkeur reeds een basis systeemdenken hebben. De training focust op de psychosociale implicaties van donorconceptie voor gezinnen. Thema’s die nog niet aan bod komen in de opleidingen van psychologen, pedagogen, etc. Het is ontwikkeld met 15 jaar ervaring met families na donorconceptie, zowel onderzoeksmatig als klinisch.

 

De training bestaat uit 2 opleidingsdagen en een opvolgmoment. Er is mogelijkheid tot verdere intervisie.

 

De training geeft een up-to-date literatuuroverzicht van psychosociale thema’s binnen donorconceptie. De literatuur wordt in behapbare vorm weergegeven en dient om een kader geven voor het klinisch handelen. Volgende thema’s komen aan bod: psychosociale aspecten van donorconceptie voor ouders, kind en donor; gezinsdynamieken; donorconceptie in verschillende gezinsfasen. Bevindingen uit onderzoek worden vertaald naar de praktijk. Daarnaast ligt de focus op het toepassen van de opgedane kennis aan de hand van concrete situaties.

 

 

AANMELDEN

 

 

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail. Bij annulatie tot 1 maand voor de opleidingsdag wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald. Bij annulatie binnen de maand van de opleidingsdag wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.